Projekt "Z matematyką na ty"

Nawigacja

Środa 22.05.2019

Nawigacja

Mądre Sówki

.

 

 

 

 

Wychowawca - mgr Anna Mitręga

 

NAUCZYCIELE

mgr Ewa Matuszek

mgr Gizela Kubica

 mgr Małgorzata Chruśnik  - język angielski 

mgr Joanna Ogrocka - religia

 Sabina Kranc - oddziałowa grupy

 

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

7.00 - 8.00                      Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne, zabawy w wybranych kącikach zainteresowań

    8.00 - 8.20             Zabawy  wspomagające  mowę, ćwiczenia  oddechowe, ortofoniczne, słuchowe.
                              Praca wspierająca (indywidualna)

 8.20 - 8.30           Ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne przed śniadaniem.

 8.30 - 9.00           Śniadanie. Zabiegi  higieniczne  po śniadaniu.

 9.00 - 10.00         Różne   formy edukacyjno-wychowawcze  zgodne  z  programem wychowania                               przedszkolnego                                                                                                                                        

10.00 - 10.15         Przygotowanie  do wyjścia na  powietrze, czynności samoobsługowe.

   10.15 - 11.15         Pobyt   na   powietrzu - zabawy  na   placu  przedszkolnym,  spacery,  wycieczki,                                 obserwacje.

   11.15 - 11.30       Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne przed obiadem.

   11.30. -11.50       Obiad, zabiegi higieniczne po obiedzie.

  11.50 - 12.00       Relaks przy dźwiękach muzyki, poezji, bajce; praca wspierająca.

  12.00 - 13.00       Zabawy dowolne, integracyjne.

  13.00 - 14.00        Praca indywidualna i w małych grupach, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy                                          konstrukcyjne, taneczne, badawcze, zabawy ze śpiewem,zabawy usprawniające                                    mowę. Zajęcia z religii.

 14.00 - 14.20           Zabiegi higieniczne, podwieczorek

 14.20 - 15.00          Zabawy dydaktyczne

 15.00 - 16. 00         Zabawy swobodne wg potrzeb i zainteresowań dzieci

     

 

 

 

Podczas codziennych zajęć rozbudzane są następujące obszary dziecka: poznawczy,społeczny, emocjonalny i fizyczny.

Każdego dnia wraz z dzieckiem dążymy do poznania dobra, prawdy i piękna.        Zmierzamy do poznania drugiego człowieka poprzez stale zadawane pytanie: kim ów człowiek jest ?

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
    ul. Gustawa Morcinka 18
    44-273 Rybnik - Niewiadom
  • tel: 32 42 13 125
    fax: 32 42 13 125

Galeria zdjęć