Projekt "Z matematyką na ty"

Nawigacja

Środa 02.12.2020

Nawigacja

Publikacje nauczycieli Materiały dydaktyczne

K3:Praca nauczycieli

Publikacje nauczycieli

Nauczyciele podnoszą swoje kompetencje informatyczne, stosując komputery oraz technologię informacyjną i komunikacyjną nie tylko w pracy dydaktycznej, ale i jako element swojego warsztatu pracy.

 

Na stronie internetowej szkoły nauczyciele publikują materiały dydaktyczne, programy autorskie, artykuły pomocne w pracy dydaktyczno-wychowawczej.  Materiały te stanowią też interesującą pomoc dla rodziców uczniów.

 

Wszystkie publikacje są dostępne na postronie Nauczyciele - Publikacje nauczycieli  https://zsp2rybnik.edupage.org/text/text.php?text=text/text59&subpage=0.

 

 

Przykładowe publikacje:

 

L. Smołka, E. Starczewska Nie bój się dysleksji - vademecum rodzica

https://zsp2rybnik.edupage.org/text59/?


M. Siatkowska Rozwój technologii komputerowej a proces uczenia się w XXI wieku

https://zsp2rybnik.edupage.org/text/?text=text/text59&subpage=3&

 

J. Owczarz Wychowanie przez teatr - innowacja pedagogiczna

https://zsp2rybnik.edupage.org/text/?text=text/text59&subpage=5&

 

M. Ogórczyk, M. Gryt Dlaczego aktywność fizyczna jest taka ważna?

https://zsp2rybnik.edupage.org/text/?text=text/text59&subpage=14&

 

K. Rożyk Dziecięce pasje - gazetka szkolna

https://zsp2rybnik.edupage.org/text/?text=text/text59&subpage=22&

 

M. Siatkowska Koordynacja i kreatywność oparta o nowe technologie w szkole XXI wieku.

https://zsp2rybnik.edupage.org/text/?text=text/text59&subpage=4&

Ewa Starczewska, Bogusława Jasińska Program wykorzystania czasu wolnego w czasie wypoczynku "zielona szkoła" dla klas trzecich

https://zsp2rybnik.edupage.org/text/?text=text/text59&subpage=6&

W. Kudla Techniki Celestyna Freinet'a

https://zsp2rybnik.edupage.org/text/?text=text/text59&subpage=7&

Monika Gryt Na zdrowie. Program edukacji prozdrowotnej dla klasy II

https://zsp2rybnik.edupage.org/text/?text=text/text59&subpage=8&

W. Kudla Promocja zdrowia w Szkole Podstawowej Nr 26 w Rybniku

https://zsp2rybnik.edupage.org/text/?text=text/text59&subpage=10&

 M. Piecowska, M. Ogórczyk Dlaczego nordic-walking jest tak popularny?

https://zsp2rybnik.edupage.org/text/?text=text/text59&subpage=11&

E. Dziwoki Organizacja pracy domowej ucznia w kształceniu zintegrowanym /vademecum rodzica/

https://zsp2rybnik.edupage.org/text/?text=text/text59&subpage=19&

E. Frogowska Program zajęć matematyczno-przyrodniczych prowadzonych w ramach projektu „Rybnicka Szkoła Przyszłości"

https://zsp2rybnik.edupage.org/text/?text=text/text59&subpage=21&

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
    ul. Gustawa Morcinka 18
    44-273 Rybnik - Niewiadom
  • tel: 32 42 13 125
    fax: 32 42 13 125

Galeria zdjęć