Projekt "Z matematyką na ty"

Nawigacja

Sobota 05.12.2020

Nawigacja

Zajęcia mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

K9:Wyrównanie szans edukacyjnych

Zajęcia mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

Szkolna pracownia komputerowa i mulimedialne centrum informacji są bardzo często wykorzystywane podczas zajęć pozalekcyjnych mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Dzięki dostępowi do Internetu i różnych programów komputerowych uczestnicy zajęć mają możliwość usystematyzowania i poszerzenia swojej wiedzy.

Współczesna szkoła ma  wyposażyć ucznia w umiejętności skutecznego komunikowania się, planowania, organizowania własnych zajęć, samodzielnego i krytycznego myślenia, współpracy w zespole. Należy też przygotować go do ustawicznego samokształcenia i rozwijania samodzielności w działaniu.

Dzieci mające problemy z nauką dzięki uczestnictwu w  zajęciach dodatkowych mogą nadrobić braki edukacyjne, usystematyzować i poszerzać swe wiadomości a także nabyć nowe umiejętności.

Organizacja takich zajęć sprzyja intelektualnemu rozwojowi ucznia, budzi i rozwija zainteresowani, inspiruje do aktywności twórczej, pracy nad sobą, pogłębiania wiedzy, przełamywania osobistych barier, samodzielnego i krytycznego myślenia, przygotowuje do świadomego odbioru tekstów publicystycznych, lepszego zrozumienia współczesnego świata i roli, jaką odgrywają w nim multimedia. To także nauka odpowiedzialności i pracy w zespole oraz wpajanie szacunku dla polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego.

 

Nasza placówka oferuje wszystkim dzieciom szereg zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz wdrażanie kształcenia e-learningowego z wykorzystaniem Platformy edukacyjnej Librus.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klas I - III

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas IV - VI

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
    ul. Gustawa Morcinka 18
    44-273 Rybnik - Niewiadom
  • tel: 32 42 13 125
    fax: 32 42 13 125

Galeria zdjęć