Projekt "Z matematyką na ty"

Nawigacja

Sobota 05.12.2020

Nawigacja

...

K7:Kontakty zagraniczne

...

 


            W trakcie realizacji  projektu „Książka – zapomniany wynalazek” (zobacz) w dużym stopniu wykorzystywano nowe technologie.

- Komunikowano się i przesyłano wykonane prace przez e-mail.

- Nauczyciele i uczniowie wykorzystywali technologie komputerowe do realizacji działań oraz tworzenia produktów końcowych.

- Prace plastyczne wykonane w ramach działań projektowych (np. na temat narodowych legend, ulubionych książek uczniów z krajów partnerskich) były skanowane lub fotografowane, a następnie zamieszczane w prezentacjach multimedialnych.

- Najlepsze prace plastyczne zostały zamieszczone w książce „Our favourite legends” i w kalendarzu na rok 2008.

- Prezentacje wykorzystywano także do tworzenia zestawień dotyczących książek w krajach partnerskich.

- Ponadto uczniowie z pomocą Internetu  przeprowadzali badania nad dostępnością ulubionych książek rówieśników z zagranicy w swoim kraju.

- Każdy kraj partnerski opracował  w formie filmu lub prezentacji swój narodowy alfabet.

- Uczniowie na lekcjach projektowali plakat zachęcający do czytania książek, którego  ostateczna wersja została opracowana komputerowo i była rezultatem współpracy szkół partnerskich.  

- Realizację projektu dokumentowano za pomocą zdjęć i filmów. Na zakończenie projektu najważniejsze produkty końcowe zamieszczono na płycie CD.            Realizacja projektu „Europejskie dzieci na wspólnej scenie” (zobacz) była okazją do wykorzystywania nowych technologii.

- Szczegóły współpracy uzgadniano na spotkaniach projektowych, ale przede wszystkim komunikowano się wirtualnie przez Internet: e-mail, Facebook, eTwinning, skype etc.

- Nauczyciele i uczniowie używali technologie komputerowe do tworzenia produktów końcowych projektu.

- W trakcie realizacji projektu utworzona została strona internetowa www.ecoss-project.com, gdzie prezentowane były wszystkie rodzaje aktywności związane z projektem np. nagrania DVD z wystawionymi sztukami teatralnymi, książkę z popularnymi narodowymi sztukami oraz książkę, którą utworzyli z uczniowie.  

- Nagrania z przygotowanych sztuk narodowych z pierwszego roku oraz sztuki "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego w Europie" (zobacz) zamieszczono w serwisie Youtube.

- W ramach projektu utworzono wielojęzykowy słownik, do tworzenia którego wykorzystano program MO Excel oraz program do nagrywania dźwięków Audacity.

- Każdy kraj partnerski opracował  prezentację filmową (zobacz) swojej szkoły.  

- W naszej szkole uczniowie na lekcjach informatyki zaprojektowali logo partnerstwa, którego ostateczna wersja była rezultatem współpracy szkół partnerskich.

- Realizację projektu dokumentowano za pomocą zdjęć i filmów.

- Film z dwuletnich działań został także zamieszczony na youtube.com.

- Działania w ramach projektu były upowszechniane w lokalnej społeczności przez stronę internetową szkoły.

 

W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęto realizację dwuletniego projektu  zatytułowanego: „Budowanie mostu komunikacji przez technologie komunikacyjno-informacyjne i język angielski” (zobacz) . Zgodnie z założeniami projektu nowoczesne technologie mają być szeroko wykorzystywane, a umiejętności korzystania z nich rozwijane tak wśród uczniów, jak i nauczycieli.
- Od samego początku wszelkie szczegóły dotyczące współpracy uzgadniano komunikując się przez e-mail, platformę eTwinning, Facebook, skype. Stworzona została strona internetowa projektu http://www.comenius-apateu.ro/

- Każda ze szkół partnerskich przygotowała prezentację w programie MO Power Point na temat swojego kraju, miasta i szkoły. 

- Wszyscy uczestnicy na swoich szkolnych stronach internetowych utworzyli zakładkę dotyczącą projektu tzw. Comenius corner, gdzie dokumentują rezultaty swoich działań. Do najważniejszych z nich należą: blog prowadzony na bieżąco przez nauczycieli, uczniowskie wymiany adresów e-mail i korespondowanie przez Internet, uczestniczenie w forum internetowym dotyczącym zwyczajów bożonarodzeniowych w poszczególnych krajach, sfilmowanie i pokazanie partnerom demonstracyjnych lekcji z wykorzystaniem TIK.

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
    ul. Gustawa Morcinka 18
    44-273 Rybnik - Niewiadom
  • tel: 32 42 13 125
    fax: 32 42 13 125

Galeria zdjęć