Projekt "Z matematyką na ty"

Nawigacja

Środa 02.12.2020

Nawigacja

Konkursy szkolne o zasięgu szkolnym Konkursy szkolne o zasięgu ogólnopolskim Konkursy o zasięgu międzyszkolnym

K6:Konkursy

Konkursy szkolne o zasięgu szkolnym

 

Konkursy zorganizowane przez naszą szkołę:

1. W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu, corocznie jest organizowany konkurs dla klas I – III i IV – VI:
a) na plakat przedstawiający bezpieczne zachowania w sieci Internet,

b) konkurs wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w sieci Internet z wykorzystaniem Platformy Edukacyjnej – nauczyciele poszczególnych poziomów edukacyjnych opracowali testy interaktywne. Wszyscy uczniowie po zalogowaniu się na Palatformie Edukacyjnej rozwiązali test.

Zwycięzcy, jak co roku, zostaną nagrodzeni na apelu podsumowującym II półrocze.

2. Coroczne konkursy komputerowe dla klas czwartych, piątych i szóstych z zakresu praktycznego zastosowania komputera – pytania obejmują zadania praktyczne wykonywane na komputerze z zakresu edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego oraz prezentacji multimedialnej. Konkurs jest przygotowany na poziomie klas czwartych, piatych i szóstych, uwzględniając poziom trudności dla poszczególnych poziomów. komisja konkursowa dokonuje oceny prac i wyłania zwycięzców, którzy na apelu podsumowującym II półrocze zostają nagrodzeni drobnymi nagrodami rzeczowymi.

3. Konkurs wiedzy o krajach partnerskich w ramach projektu Comenius dla uczniów klas IV-VI - zadania wielokrotnego wyboru dla uczniów,  przygotowane zostały w wersji elektronicznej, w edytorze tekstu Word. Konkurs odbył się w pracowni komputerowej. Uczniowie zaznaczali prawidłową odpowiedź kolorem czerwonym. Prace uczniów zostały sprawdzone przez komisję konkursową. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe na apelu podsumowującym I półrocze 2011/2012.

Konkurs_o_krajach_Partnerskich_2011_2012_II_projekt_Comenius.pdf

4. Konkurs czytelniczy on-line dla uczniów klas IV - VI  - przygotowane zadania konkursowe (testy wielokrotnego wyboru) dotyczyły znajomości lektur szkolnych.

5. Konkursy na logo projektu, w ramach programu Comenius, w których uczniowie tworzyli grafikę komputerową korzystając z programu Corel Draw. Komisja konkursowa wybrała trzy najlepsze prace, które zostały zaprezentowane na spotkaniu roboczym w Rumunii, na jesieni 2011 roku. Uczniowie, których prace zostały wybrane, zostali nagrodzeni na apelu podsumowującym I półrocze 2011/2012. 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA Z KONKURSAMI ZNAJDUJE SIĘ NA PŁYCIE DVD.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
    ul. Gustawa Morcinka 18
    44-273 Rybnik - Niewiadom
  • tel: 32 42 13 125
    fax: 32 42 13 125

Galeria zdjęć