Projekt "Z matematyką na ty"

Nawigacja

Środa 02.12.2020

Nawigacja

Program bezpieczeństwa w sieci Programy zabezpieczające Szkolenia z bezpieczeństwa w sieci Program profilaktyczny na rzecz bezpieczeństwa w sieci Szkoła bezpiecznego Internetu - sprawozdanie Dopalacze - sprawozdanie Radosny kibic - sprawozdanie Zachowaj Trzeźwy umysł - sprawozdanie Klub Bezpiecznego Puchatka - sprawozdanie

K2:Bezpieczeństwo w sieci

Program bezpieczeństwa w sieci

 

Program bezpieczeństwa w sieci

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Wstęp

Program bezpieczeństwa w sieci powstał w celu zapewnia bezpieczeństwa uczniom, korzystającym na terenie szkoły z dostępu do Internetu. Program ma również za zadanie zwiększenie świadomości uczniów na zagrożenia płynące z rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych. Szkoła ma obowiązek zapewnienie opieki wychowawczej i dydaktycznej w sytuacji, w której uczniowie korzystają z komputerów, uzyskując dostęp do globalnej sieci Internet.

Cele programu

 1.       Kształtowanie zachowań właściwego wykorzystywania zasobów sieci Internet poprzez przedstawianie  podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci.
 2.       Zwiększanie świadomości uczniów i rodziców na temat zagrożeń globalnej sieci Internet.
 3.       Wskazywanie uczniom i rodzicom metod postępowania, w celu bezpiecznego i efektywnego korzystania z sieci.
 4.       Pokazywanie uczniom tego, co w sieci cenne, ciekawe i wartościowe.

 

Warunki realizacji programu

Program realizowany jest we wszystkich klasach szkoły podstawowej, głównie:

 • na lekcjach z informatyki (klasy piąte i szóste) i na zajęciach komputerowych (klasy: od pierwszej do czwartej),
 • na zajęciach w bibliotece szkolnej - w Szkolnym Centrum Informacji Multimedialnej,
 • podczas godzin z wychowawcą,
 • w czasie spotkań z rodzicami.

Program może być uaktualniany i wzbogacany o nowe treści w miarę potrzeb.

 

Treść programu

1.      Informacje na stronie internetowej szkoły

Na stronie internetowej szkoły znajduje się podstrona dla uczniów, rodziców oraz dla babci i dziadka. Zawarte są tam informacje dotyczące zagadnień bezpieczeństwa w sieci oraz linki do portali internetowych, które zajmują się tematyką bezpieczeństwa. 

2.      Oprogramowanie zainstalowane na komputerach w szkole.

Na każdym komputerze szkolnym jest zainstalowany program „OPIEKUN UCZNIA W INTERNECIE” umożliwiający bieżącą kontrolę treści i blokadę wglądu do szkodliwych treści w Internecie. Program ogranicza dostęp do niecenzuralnych treści w tym stron z pornografią i przemocą oraz narkomanią.

 

3.      Lekcje o bezpieczeństwie w sieci w ramach zajęć komputerowych, informatyki i lekcji wychowawczej.

W każdej klasie realizowane są zajęcia dotyczące bezpieczeństwa dzieci w Internecie,
w oparciu o materiały dydaktyczne umieszczane na stronie internetowej szkoły lub dostępne pod linkami np. scenariusze lekcji, materiały multimedialne, materiały poglądowe (plakaty, kreskówki).

4.       Coroczny udział akcji "Dzień Bezpiecznego Internetu".

Dzień Bezpiecznego Internetu ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu „Safer Internet Action Plan" i ma na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W ramach tego dnia odbywają się zajęcia związane z tą tematyką, prowadzone przez wszystkich wychowawców klas I – VI, w różnych formach:

 • przedstawienie uczniom dostępnych materiałów edukacyjnych on-line z naszej strony internetowej,
 • zapoznanie uczniów klas pierwszych z tematyką filmu „321 Internet”,
 • przeprowadzenie pogadanki na temat bezpieczeństwa w sieci oraz obowiązujących praw i obowiązków cyfrowego obywatela,
 • przeprowadzenie testu o Bezpiecznym Internecie on-line na Szkolnej Platformie – nauczyciele informatyki i zajęć komputerowych,
 • wykonanie prac plastycznych lub prac z wykorzystaniem nowych technologii związanych z tematyką obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, układanie rymowanek itp.

5.      Współpraca z rodzicami

Rodzice są informowani, na bieżąco poprzez stronę internetową, o działaniach szkoły zmierzających do ochrony uczniów przed negatywnymi konsekwencjami nadmiernego i niewłaściwego korzystania z komputera i Internetu. 

Promowanie bezpiecznych zachowań w sieci są zgodne z obowiązującymi normami prawnymi i etycznymi. Zachowania te mają na celu ochronę uczniów przed negatywnymi skutkami korzystania z komputera i Internetu, nie tylko w szkole, ale także i w domu.

W czasie spotkań z rodzicami oraz poprzez stronę internetową szkoły przekazywane są informacje o serwisach zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa w sieci.

 

6.      Efekty działań

Realizacja programu prowadzi do następujących osiągnięć:

 • uwrażliwienie uczniów i rodziców na zagrożenia, płynące ze zbyt długiego „przebywania” w Internecie,
 • nabycie umiejętności planowania i dostosowania czasu spędzanego przy komputerze do realnych potrzeb ucznia,
 • świadomość różnego rodzaju niebezpieczeństw, jakie mogą napotkać użytkownicy sieci,
 • wyrobienie nawyku efektywnego i selektywnego korzystania z sieci,
 • nabycie umiejętności bezpiecznego sposobu korzystania z komunikatorów i poczty elektronicznej,
 • zachowywanie podstawowych zasad etykiety w sieci,
 • znajomość obowiązujących norm prawnych dotyczących pracy w sieci. 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
  ul. Gustawa Morcinka 18
  44-273 Rybnik - Niewiadom
 • tel: 32 42 13 125
  fax: 32 42 13 125

Galeria zdjęć