Projekt "Z matematyką na ty"

Nawigacja

Środa 02.12.2020

Nawigacja

Program bezpieczeństwa w sieci Programy zabezpieczające

K2: Bezpieczeństwo w sieci

Program bezpieczeństwa w sieci

 

Program bezpieczeństwa w sieci

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Wstęp

Program bezpieczeństwa w sieci powstał w celu zapewnia bezpieczeństwa uczniom, korzystającym na terenie szkoły z dostępu do Internetu. Program ma również za zadanie zwiększenie świadomości uczniów na zagrożenia płynące z rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych. Szkoła ma obowiązek zapewnienie opieki wychowawczej i dydaktycznej w sytuacji, w której uczniowie korzystają z komputerów, uzyskując dostęp do globalnej sieci Internet.

Cele programu

 1.       Kształtowanie zachowań właściwego wykorzystywania zasobów sieci Internet poprzez przedstawianie  podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci.
 2.      Zwiększanie świadomości uczniów i rodziców na temat zagrożeń globalnej sieci Internet.
 3.      Wskazywanie uczniom i rodzicom metod postępowania, w celu bezpiecznego i efektywnego korzystania z sieci.
 4.       Pokazywanie uczniom tego, co w sieci cenne, ciekawe i wartościowe.

 

Warunki realizacji programu

Program realizowany jest we wszystkich klasach szkoły podstawowej, głównie na lekcjach z informatyki (klasy od piątej i szóstej), na zajęciach komputerowych (klasy od pierwszej do czwartej) oraz na zajęciach w bibliotece szkolnej w Szkolnym Centrum Informacji Multimedialnej, a także podczas godzin z wychowawcą i w czasie spotkań z rodzicami. Program może być uaktualniany i wzbogacany o nowe treści w miarę potrzeb.

Treść programu

1.      Informacje na stronie internetowej szkoły

Na stronie internetowej szkoły znajduje się podstrona dla uczniów, rodziców oraz dla babci i dziadka. Zawarte są tam informacje dotyczące zagadnień bezpieczeństwa w sieci oraz linki do portali internetowych, które zajmują się tematyką bezpieczeństwa. 

2.      Oprogramowanie zainstalowane na komputerach w szkole.

Na każdym komputerze szkolnym jest zainstalowany program „OPIEKUN UCZNIA W INTERNECIE” umożliwiający bieżącą kontrolę treści i blokadę wglądu do szkodliwych treści w Internecie. Program ogranicza dostęp do niecenzuralnych treści w tym stron z pornografią i przemocą oraz narkomanią.

 

3.      Lekcje o bezpieczeństwie w sieci w ramach zajęć komputerowych, informatyki i lekcji wychowawczej.

W każdej klasie realizowane są zajęcia dotyczące bezpieczeństwa dzieci w Internecie,
w oparciu o materiały dydaktyczne umieszczane na stronie internetowej szkoły lub dostępne pod linkami np. scenariusze lekcji, materiały multimedialne, materiały poglądowe (plakaty, kreskówki).

4.       Coroczny udział w Dniu Bezpiecznego Internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu „Safer Internet Action Plan" i ma na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W ramach tego dnia odbywają się zajęcia związane z tą tematyką, prowadzone przez wszystkich wychowawców klas I – VI, w różnych formach:

 •       przedstawienie uczniom dostępnych materiałów edukacyjnych on-line z naszej strony internetowej,
 •       zapoznanie uczniów klas pierwszych z tematyką filmu „321 Internet”,
 •       przeprowadzenie pogadanki na temat bezpieczeństwa w sieci oraz obowiązujących praw i obowiązków cyfrowego obywatela,
 •       przeprowadzenie testu o Bezpiecznym Internecie on-line na Szkolnej Platformie – nauczyciele informatyki i zajęć komputerowych.
 •       wykonanie prac plastycznych lub prac z wykorzystaniem nowych technologii związanych z tematyką obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, układanie rymowanek itp.

 

5.      Współpraca z rodzicami

Rodzice są informowani, na bieżąco poprzez stronę internetową, o działaniach szkoły zmierzających do ochrony uczniów przed negatywnymi konsekwencjami nadmiernego i niewłaściwego korzystania z komputera i Internetu. . Promowanie bezpiecznych zachowań w sieci są zgodne z obowiązującymi normami prawnymi i etycznymi. Zachowania te mają na celu ochronę uczniów przed negatywnymi skutkami korzystania z komputera i Internetu, nie tylko w szkole, ale także i w domu.

W czasie spotkań z rodzicami oraz poprzez stronę internetową szkoły przekazywane są informacje o serwisach zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa w sieci.

 

6.      Efekty działań

 

Realizacja programu prowadzi do następujących osiągnięć:

 •        uwrażliwienie uczniów i rodziców na zagrożenia, płynące ze zbyt długiego „przebywania” w Internecie,
 •        nabycie umiejętności planowania i dostosowania czasu spędzanego przy komputerze do realnych potrzeb ucznia,
 •        świadomość różnego rodzaju niebezpieczeństw, jakie mogą napotkać użytkownicy sieci,
 •        wyrobienie nawyku efektywnego i selektywnego korzystania z sieci,
 •        nabycie umiejętności bezpiecznego sposobu korzystania z komunikatorów i poczty elektronicznej,
 •        zachowanie podstawowych zasad etykiety w sieci,
 •        znajomość obowiązujących norm prawnych dotyczących pracy w sieci. 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
  ul. Gustawa Morcinka 18
  44-273 Rybnik - Niewiadom
 • tel: 32 42 13 125
  fax: 32 42 13 125

Galeria zdjęć