Projekt "Z matematyką na ty"

Nawigacja

Sobota 05.12.2020

Nawigacja

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie? Promocja zdrowia w naszej szkole Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji Krajowy Certyfikat Owoce w szkole Szklanka mleka Trzymaj formę Klub Bezpiecznego Puchatka Szkoła Bezpiecznego Internetu Filmy edukacyjne z zakresu I pomocy Podejmowane działania 2016/2017 Podejmowane działania 2017/2018

Szkoła Promująca Zdrowie

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

 

 

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Szkoła Promująca Zdrowie jest to „siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań”.

 

 

Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
2. Etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły;
3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

 

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.

Aby to osiągnąć, społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

 

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

 

- uczniowie,
- nauczyciele,

- rodzice,
- inni pracownicy szkoły,


    - inne osoby ze społeczności lokalnej.

 

 

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie

 

 1. Szkoła Promująca Zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
 2. Szkoła Promująca Zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań.
 1. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej skuteczności.
 2. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
  1. zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
  2. osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości,
  3. uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
 3. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
  ul. Gustawa Morcinka 18
  44-273 Rybnik - Niewiadom
 • tel: 32 42 13 125
  fax: 32 42 13 125

Galeria zdjęć