Dzień otwarty szkoły

Nawigacja

Wtorek 30.08.2016

Nawigacja

Dokumenty szkolne

.


Zestaw podręczników 2016 - 2017.pdf

 

Statut Zespolu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku.pdf

 

PROCEDURA SKARG I WNIOSKOW - zalaczniki.pdf

 Normy społeczne.  pdf

Plan pracy Zespołu 2015 -2016.pdf

Harmonogram zajęć dodatkowych w roku szkolnym  
2015 - 2016.pdf

Harmonogram imprez i uroczystosci szkolnych i przedszkolnych 
w roku szkolnym 2015 - 2016.pdf

Plan pracy szkoly 2014-2015.pdf

Godziny lekcyjne 2015/2016.pdf

Organizacja działalności przedszkola 29 Rybnik.pdf

 Koncepcja ZSP 2 Rybnik.pdf

Program profilaktyki ZSP 2 2015/2016.pdf

Program wychowawczy ZSP 2 2015/2016.pdf

 Kodeks szkoly bez przemocy.pdf

 Program bezpieczenstwa w sieci ZSP 2 Rybnik.pdf

Zestaw podreczników 2015-2016.pdf

 Zarzadzenie Nr 13-2013 zmiany w org. pracy.pdf

WYMAGANIA EDUKACYJNE:

  EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KL. 1 

  Wymagania_na_poszczegolne_oceny_-_kl._2

  EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KL. 3

 J. POLSKI KL. 4 

 J. POLSKI KL. 5

J. POLSKI KL. 6

 MATEMATYKA KL. 4 

 MATEMATYKA KL. 5 

 MATEMATYKA KL. 6 

 J.ANGIELSKI KL. 1

 J.ANGIELSKI KL. 2

  J.ANGIELSKI KL. 3

  J.ANGIELSKI KL. 4

  J.ANGIELSKI KL. 5

 J.ANGIELSKI KL. 6

 RELIGIA KL. 1

 RELIGIA KL. 2

 RELIGIA KL. 3

 RELIGIA KL. 4

 RELIGIA KL. 5

 RELIGIA KL. 6 

 PRZYRODA KL. 4

 PRZYRODA KL. 5

 PRZYRODA KL. 6

 HISTORIA KL. 4

 HISTORIA KL. 5 

 HISTORIA KL. 6

 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL. 4

 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL. 5

  ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL. 6

 WYCHOWANIE FIZYCZNE KL. 4

 WYCHOWANIE FIZYCZNE KL. 5

 WYCHOWANIE FIZYCZNE KL. 6

 PLASTYKA I TECHNIKA KL. 4,5,6

MUZYKA KL. 4,5,6

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
    ul. Gustawa Morcinka 18
    44-273 Rybnik - Niewiadom
  • tel: 32 42 13 125
    fax: 32 42 13 125

Galeria zdjęć