Dzień otwarty szkoły

Nawigacja

Piątek 21.07.2017

Nawigacja

Dokumenty szkolne

.


Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 im.Janusza Korczaka w Rybniku w latach 2016 - 2021.pdf

Zestaw podręczników 2016 - 2017.pdf

Statut Zespolu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 im. Janusza Korczaka 
w Rybniku.pdf

Kalendarz roku szkolnego 2016 - 2017.

 

PROCEDURA SKARG I WNIOSKOW - zalaczniki.pdf

Normy społeczne.  pdf

Plan pracy Zespołu w roku szkolnym 2016-2017.pdf

Harmonogram zajeć dodatkowych w roku szkolnym 2016 - 2017.pdf

Harmonogram imprez i uroczystosci szkolnych i przedszkolnych 

2016-2017.pdf

 

Godziny lekcyjne.pdf

 

Organizacja działalności przedszkola 29 Rybnik.pdf

 

Program profilaktyki ZSP 2.pdf

 

Program wychowawczy ZSP 2.pdf

Kodeks szkoly bez przemocy.pdf

 Program bezpieczenstwa w sieci ZSP 2 Rybnik.pdf

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE:

  EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KL. 1 

  Wymagania_na_poszczegolne_oceny_-_kl._2

  EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KL. 3

 J. POLSKI KL. 4 

 J. POLSKI KL. 5

J. POLSKI KL. 6

 MATEMATYKA KL. 4 

 MATEMATYKA KL. 5 

 MATEMATYKA KL. 6 

 J.ANGIELSKI KL. 1

 J.ANGIELSKI KL. 2

  J.ANGIELSKI KL. 3

  J.ANGIELSKI KL. 4

  J.ANGIELSKI KL. 5

 J.ANGIELSKI KL. 6

 

 J.ANGIELSKI KL. 4-6

 RELIGIA KL. 1

 RELIGIA KL. 2

 RELIGIA KL. 3

 RELIGIA KL. 4

 RELIGIA KL. 5

 RELIGIA KL. 6 

 PRZYRODA KL. 4

 PRZYRODA KL. 5

 PRZYRODA KL. 6

 HISTORIA KL. 4

 HISTORIA KL. 5 

 HISTORIA KL. 6

 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL. 2

 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL. 4

 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL. 5

  ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL. 6

 WYCHOWANIE FIZYCZNE KL. 4

 WYCHOWANIE FIZYCZNE KL. 5

 WYCHOWANIE FIZYCZNE KL. 6

 PLASTYKA I TECHNIKA KL. 4,5,6

 MUZYKA KL. 4,5,6

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
    ul. Gustawa Morcinka 18
    44-273 Rybnik - Niewiadom
  • tel: 32 42 13 125
    fax: 32 42 13 125

Galeria zdjęć