Dzień otwarty szkoły

Nawigacja

Wtorek 22.05.2018

Nawigacja

Dokumenty szkolne

.


Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 im.Janusza Korczaka w Rybniku w latach 2016 - 2021 

 Zestaw podręczników w roku szkolnym 2017- 2018 

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Rybniku w roku szkolnym 2017 - 2018 

Kalendarz roku szkolnego 2017 - 2018 

Procedura skarg i wniosków - załączniki 

Normy społeczne 

 Plan pracy Zespołu w roku szkolnym 2017 - 2018 

Harmonogram imprez i uroczystosci szkolnych i przedszkolnych
       2017 - 2018
   

Godziny lekcyjne 

Organizacja działalności przedszkola 29 Rybnik 

Harmonogram zajeć dodatkowych w roku szkolnym 2017 - 2018 

Program wychowawczo - profilaktyczny Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 

Kodeks szkoły bez przemocy 

 Program bezpieczeństwa w sieci ZSP 2 Rybnik 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE:

  EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KL. 1 

  EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KL. 2 

  EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KL. 3 

 J. POLSKI KL. 4

 J. POLSKI KL. 5

 J. POLSKI KL. 6

 J. POLSKI KL. 7

 MATEMATYKA KL. 4  

 MATEMATYKA KL. 6  

 MATEMATYKA KL. 7  

 J. ANGIELSKI KL. 1

 J. ANGIELSKI KL. 2 

 J. ANGIELSKI KL. 3 

 J. ANGIELSKI KL. 4 

 J. ANGIELSKI KL. 5 

 J. ANGIELSKI KL. 6 

 J. ANGIELSKI KL. 7

 J.ANGIELSKI KL. 4-6 

 RELIGIA KL. 1 

 RELIGIA KL. 2 

 RELIGIA KL. 3 

 RELIGIA KL. 4.

 RELIGIA KL.5 

 RELIGIA KL. 6 

 RELIGIA KL. 7 

 PRZYRODA KL. 4

 PRZYRODA KL. 5

 PRZYRODA KL. 6

 BIOLOGIA KL. 7 

 FIZYKA 

 HISTORIA KL. 4 

 HISTORIA KL. 5 

 HISTORIA KL. 6 

 HISTORIA KL. 7 

 INFORMATYKA KL. 4 

 ZAJECIA KOMPUTEROWE KL. 5 

 ZAJECIA KOMPUTEROWE KL. 6 

 INFORMATYKA KL. 7 

 WYCHOWANIE FIZYCZNE KL. 

 WYCHOWANIE FIZYCZNE KL. 5 

 WYCHOWANIE FIZYCZNE KL. 6 

 WYCHOWANIE FIZYCZNE KL. 7 

 PLASTYKA I TECHNIKA 

 MUZYKA 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
    ul. Gustawa Morcinka 18
    44-273 Rybnik - Niewiadom
  • tel: 32 42 13 125
    fax: 32 42 13 125

Galeria zdjęć