Projekt "Z matematyką na ty"

Nawigacja

Poniedziałek 26.10.2020

Nawigacja

Dokumenty szkolne

.


Strategia dzialań wychowawczych

 

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 im.Janusza Korczaka w Rybniku w latach 2016 - 2021 

 

Statut ZSP 2 Rybnik - 2018

 

Statut SP 26 Rybnik - 2019

 

Statut P 29 Rybnik - 2020

 

Kalendarz roku szkolnego 2020-2021

 

Harmonogram imprez i uroczystosci szkolnych i przedszkolnych 2020/2021

 

Harmonogram organizacji dodatkowych zajec dyd. 2020/2021

 

Harmonogram organizacji zajęć w ramach pomocy p-p 2020/2021

 

Program wychowawczo-profilaktyczny 2018.pdf

 

Plan Pracy Zespołu 2019-2020

 

Procedura skarg i wniosków - załączniki 

 

Normy społeczne 

 

Kodeks szkoły bez przemocy 

 

 Program bezpieczeństwa w sieci ZSP 2 Rybnik 

 

 

 WYMAGANIA EDUKACYJNE:

Zestaw programów nauczania 2020-2021

Zestaw podręczników 2020-2021


 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KL.1 

 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KL. 2 

 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KL. 3 

 JĘZYK POLSKI KL. 4

 JĘZYK POLSKI KL. 5 

 JĘZYK POLSKI KL. 6 

  JĘZYK POLSKI KL. 7 

 JĘZYK POLSKI KL. 8 

 WOS KL. 8 

 MATEMATYKA KL. 4  

 MATEMATYKA KL. 5  

 MATEMATYKA KL. 6  

 MATEMATYKA KL. 7  

 MATEMATYKA KL. 8  

JĘZYK ANGIELSKI KL. 1

JĘZYK ANGIELSKI KL. 2 

 JĘZYK ANGIELSKI KL. 3 

 JĘZYK ANGIELSKI KL. 4 

 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 

 JĘZYK ANGIELSKI KL. 6 

 JĘZYK ANGIELSKI KL. 7 

JĘZYK ANGIELSKI KL. 8

JĘZYK NIEMIECKI KL. 7

JĘZYK NIEMIECKI KL. 8

 RELIGIA KL. 1 - 4

 RELIGIA KL. 5 

 RELIGIA KL. 6 

 RELIGIA KL. 7 

 RELIGIA KL. 8 

PRZYRODA KL. 4 

BIOLOGIA KL. 5

BIOLOGIA KL. 6 

BIOLOGIA KL. 7 

BIOLOGIA KL. 8 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII 

GEOGRAFIA KL. 5

 GEOGRAFIA KL. 6

 GEOGRAFIA KL. 7

 GEOGRAFIA KL. 8 

 FIZYKA KL. 8 

CHEMIA KL. 7 

CHEMIA KL. 8 

 HISTORIA KL. 4 

 HISTORIA KL. 5 

 HISTORIA KL. 6 

 HISTORIA KL  7

 HISTORIA KL. 8  

INFORMATYKA KL. 4

INFORMATYKA KL. 5

INFORMATYKA KL. 6

INFORMATYKA KL. 7A 

INFORMATYKA KL. 7B

INFORMATYKA KL. 8

 

 WYCHOWANIE FIZYCZNE KL. 

 WYCHOWANIE FIZYCZNE KL. 5 

 WYCHOWANIE FIZYCZNE KL. 6 

 WYCHOWANIE FIZYCZNE KL. 7 

 WYCHOWANIE FIZYCZNE KL. 8 

 PLASTYKA KL. 4

 PLASTYKA  

 TECHNIKA KL. 4 

 TECHNIKA KL. 5 

 TECHNIKA KL. 6

 MUZYKA 

 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KL. 8 
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDB 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
    ul. Gustawa Morcinka 18
    44-273 Rybnik - Niewiadom
  • tel: 32 42 13 125
    fax: 32 42 13 125

Galeria zdjęć