Projekt "Z matematyką na ty"

Nawigacja

Środa 22.05.2019

Nawigacja

Brykające Tygryski

.

             
 
 
                                                                 

BRYKAJĄCE TYGRYSKI

 

 

                  

Nauczyciele:

Roksana Kula (wychowawca)

 

Zajęcia z języka angielskiego

Małgorzata Chruśnik       

 

                             Logopedia                            

Alicja Szczepara       

 

Religia

Joanna Ogrocka      

       

Woźna oddziałowa

Marzena Zesiuk

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

8:00-8:20                                                                                                                                                                                 

Schodzenie się dzieci. Zabawy integrujące grupę, zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Ćwiczenia poranne.

8:20-8:30

Przygotowanie do śniadania - zabiegi higieniczne.

8:30-9:00

Śniadanie. Czynności samoobsługowe i higieniczne.

9:00-9:30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z cała grupą.

9:30-10:00

Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10:00-11:10

Zabawy na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, zajęcia sportowe.

11:10-11:20

Zabiegi higieniczne przed obiadem, czyności samoobsługowe.

11:20-11:45

Obiad.

11:45-12:00

Zabiegi higieniczne po obiedzie (w tym mycie zębów).

12:00-12:30

Relaksacja  - słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, bajek muzycznych, słuchowisk, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

12:30-13:50

Zabawy ruchowe w sali lub na powietrzu, zabawy taneczne. Swobodna aktywność zabawowa. Zabawy pobudzające aktywność dziecka. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę).

13:50-14:00

Przygotowanie do podwieczorku - zabiegi higieniczne.

14:00-14:15

Podwieczorek, zabiegi higieniczne.

14:15-15:00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy dowolne, rozchodzenie sie dzieci.