Projekt "Z matematyką na ty"

Nawigacja

Środa 02.12.2020

Nawigacja

Kto Ty jesteś? Polak Mały Przez zabawę i działanie poznaję Ciebie, Panie Książka najlepszym przyjacielem... Bezpieczny przedzkolak Tanecznym krokiem przez Europę Przygody Pana Języczka Zabawy i zajęcia relaksacyjne w przedszkolu Rybnik - nasz mały świat

Innowacje i programy autorskie

Rybnik - nasz mały świat

 

Innowacja pedagogiczna "Rybnik nasz „mały świat”  autorstwa pani Barbary Chłodek i Aliny Mida. Programem innowacyjnym zostały dwie grupy dzieci 4- 5- 6 letnich.

Realizacja założeń zawartych w innowacji pozwoli w sposób systematyczny, uporządkowany i zaplanowany wprowadzać zagadnienia z edukacji regionalnej.  Z naszych obserwacji i wieloletniego doświadczenia wynika, że młodzi ludzie nie znają gwary i  tradycji naszego regionu. Zatraciliśmy naszą śląską tożsamość i czasem wstydzimy się , że jesteśmy Ślązakami. Bogactwo  kulturowe Śląska jest tak ogromne, że czasami nawet rodowitym Ślązakom brakuje wiedzy na temat ich „ małej ojczyzny”.

 Dlatego uważamy , że  warto podjąć się trudu realizacji edukacji regionalnej , która ma znaczący wpływ na indywidualny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Umożliwia mu wszechstronny rozwój w każdej sferze: umysłowej, społecznej , moralnej i estetycznej.

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
    ul. Gustawa Morcinka 18
    44-273 Rybnik - Niewiadom
  • tel: 32 42 13 125
    fax: 32 42 13 125

Galeria zdjęć