Projekt "Z matematyką na ty"

Nawigacja

Środa 02.12.2020

Nawigacja

Kto Ty jesteś? Polak Mały Przez zabawę i działanie poznaję Ciebie, Panie Książka najlepszym przyjacielem... Bezpieczny przedzkolak Tanecznym krokiem przez Europę Przygody Pana Języczka Zabawy i zajęcia relaksacyjne w przedszkolu Rybnik - nasz mały świat

Innowacje i programy autorskie

Książka najlepszym przyjacielem...

Innowacja pedagogiczna "Książka najlepszym przyjacielem od najmłodszych lat" autorstwa Marioli Gorczycy i Marioli Sosny jest prowadzona w grupach 6-5 i 4 latków (rok szkolny 2016/2017). 

Bez względu na to ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla przyszłości swego dziecka, oprócz okazywania mu miłości przez przytulanie, jest codzienne głośne czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji”

 Jim Trelease „Read-Aloud Handbook”

Cele innowacji:

 • Rozbudzenie u dzieci zainteresowania książką, jako źródłem wiedzy i przeżyć.
 • Uświadomienie rodzicom wartości głośnego czytania.
 • Wyrabianie kultury czytelniczej
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez doskonalenie mowy
 • Uwrażliwienie na piękno słowa pisanego i mówionego
 • Stwarzanie okazji do zrozumienia i odróżniania: zła i dobra, prawdy i fałszu, miłości i nienawiści itp.
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
  ul. Gustawa Morcinka 18
  44-273 Rybnik - Niewiadom
 • tel: 32 42 13 125
  fax: 32 42 13 125

Galeria zdjęć