Projekt "Z matematyką na ty"

Nawigacja

Środa 02.12.2020

Nawigacja

Kto Ty jesteś? Polak Mały Przez zabawę i działanie poznaję Ciebie, Panie Książka najlepszym przyjacielem... Bezpieczny przedzkolak Tanecznym krokiem przez Europę Przygody Pana Języczka Zabawy i zajęcia relaksacyjne w przedszkolu Rybnik - nasz mały świat

Innowacje i programy autorskie

Kto Ty jesteś? Polak Mały

Innowacja pedagogiczna autorstwa Pani Moniki Zamelczyk : ,,Kto Ty jesteś? Polak Mały.'' realizowana jest w grupie dzieci 3, 4 letnich ,,Małe Misie''.

                                                                  

Cel główny innowacji: Zaznajomienie dzieci z turystyką, kulturą i historią poszczególnych województw Polski.

Realizując innowację i przekazując kulturę, tradycję, sztukę oraz obyczaje różnych województw Polski wykorzystuje się metody sensoryczne oddziałujące na wszystkie zmysły dzieci.

Cele szczegółowe innowacji:

 • wpajanie szacunku i czci dla symboli narodowych
 • ukształtowanie postaw patriotycznych u dzieci
 • kształtowanie wyobraźni i emocji dziecka tworząc estetyczny obraz Polski
 • zachęcanie do zaznajomienia z historią, kulturą i tradycją Polski
 •  kształtowanie u uczniów poczucia przynależności narodowej
 • rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci oraz umiejętności uczenia się
 • rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich oraz kształtowanie świadomości i ekspresji kulturalnej dzieci
 • pobudzanie zmysłów
 • oswojenie z różnymi bodźcami
 • lepsze rozumienie otoczenia
 • rozwijanie zdolności manualnych

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
  ul. Gustawa Morcinka 18
  44-273 Rybnik - Niewiadom
 • tel: 32 42 13 125
  fax: 32 42 13 125

Galeria zdjęć