Projekt "Z matematyką na ty"

Nawigacja

Środa 02.12.2020

Nawigacja

ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI GODZIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU REGULAMIN PLACU ZABAW REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA SYSTEM NAGRADZANIA I STOSOWANIA ŚRODKÓW ZARADCZYCH ZASADY ZACHOWAŃ DZIECI

Regulaminy

SYSTEM NAGRADZANIA I STOSOWANIA ŚRODKÓW ZARADCZYCH

SYSTEM NAGRADZANIA I STOSOWANIA ŚRODKÓW ZARADCZYCH W PRZYPADKU NIESTOSOWANIA SIĘ DO USTALONYCH NORM

w przedszkolu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2

im. Janusza Korczaka w Rybniku

 

 

1. Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady zachowań dzieci:

·       a) pochwała słowna;

·    b) pieczątka na rękę;

·    c) pochwała słowna na forum grupy;

·    d) przywileje pełnienia dyżurów i wykonywania innych czynności wskazanych przez nauczyciela oraz pełnienie obowiązków wobec grupy rówieśniczej;

·     e) pochwała zachowań dziecka w obecności rodziców.

 2. Środki zaradcze w przypadku niestosowania się do ustalonych wspólnie norm kodeksu zachowania w grupie:

a) upomnienie słowne;

·    b) odsunięcie od grupy i zabawy (tyle minut, ile dziecko ma lat);

·     c) rozmowa z rodzicem.

  

Każdorazowo konsekwencją złego zachowania jest wspólnie z dzieckiem ustalenie formy zadośćuczynienia.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
    ul. Gustawa Morcinka 18
    44-273 Rybnik - Niewiadom
  • tel: 32 42 13 125
    fax: 32 42 13 125

Galeria zdjęć