Projekt "Z matematyką na ty"

Nawigacja

Czwartek 03.12.2020

Nawigacja

LOGOPEDA Kim jest logopeda?

LOGOPEDA

Kim jest logopeda?

Logopeda jest terapeutą, który specjalizuje się w kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty.

 

Logopedia jako nauka zajmuje się rozpoznawaniem zaburzeń mowy, ich zapobieganiem oraz usuwaniem. Interesuje się również wychowaniem pod względem mowy, czuwaniem nad jej prawidłowym rozwojem i doskonaleniem
a także ewentualną poprawą, gdy odchyla się ona od normy.

Neurologopedia to specjalizacja logopedii zajmująca się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji związanych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

Do zadań logopedy przede wszystkim należy:

- kształtowanie prawidłowej mowy w przedszkolu i w szkole, czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój,

- doskonalenie mowy już ukształtowanej,

- usuwanie wad mowy,

- nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty,

- usuwanie zaburzeń głosu,

- usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
    ul. Gustawa Morcinka 18
    44-273 Rybnik - Niewiadom
  • tel: 32 42 13 125
    fax: 32 42 13 125

Galeria zdjęć