Projekt "Z matematyką na ty"

Nawigacja

Czwartek 03.12.2020

Nawigacja

LOGOPEDA Kim jest logopeda?

LOGOPEDA

LOGOPEDA

LOGOPEDA:

mgr Edyta Kowalska

ZALECENIA LOGOPEDY DLA RODZICÓW

GODZINY PRACY LOGOPEDY

Wtorek

Środa

Czwartek

REGULAMIN ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH:

 

 

1. W zajęciach logopedycznych biorą udział dzieci wytypowane na podstawie wyników badania logopedycznego.

 

2. Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub w grupach (do 4 osób), odbywają się raz w tygodniu.

 

3. Czas trwania zajęć jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka (maksymalnie 45 min).

 

4. Rodzice są zobowiązani do nawiązania kontaktu z logopedą, aby otrzymać informację: o stanie mowy dziecka, na temat pracy z dzieckiem w domu oraz postępów na zajęciach.

 

5. Rodzice, wyrażając zgodę na uczestniczenie dziecka w zajęciach, są zobowiązani do regularnego i konsekwentnego stosowania się do zaleceń logopedy oraz systematycznego utrwalania ćwiczeń w domu.

 

6. Dziecko zobowiązane jest przynosić na zajęcia teczkę, w której zapisywany/gromadzony jest materiał przeznaczony do utrwalenia w domu.

 

7. Ćwiczymy systematycznie (co najmniej 4 razy tygodniowo), nie dłużej niż 10-15 minut.

 

8. W zajęciach mogą brać udział dzieci zdrowe ( tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy itp.)

 

9. Rodzice/opiekunowie mają prawo do:

zwracania się do logopedy z prośbą o pomoc w przypadku pojawiających się wątpliwości,

- uczestnictwa w zajęciach wspólnie z dzieckiem,

- zrezygnowania z zajęć logopedycznych (należy uzasadnić przyczynę rezygnacji) 

 

10. Rodzice odpowiadają za to, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne. Częste nieobecności oraz niestosowanie się do zaleceń logopedy powoduje skreślenie z listy dzieci objętych pomocą logopedyczną.

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
    ul. Gustawa Morcinka 18
    44-273 Rybnik - Niewiadom
  • tel: 32 42 13 125
    fax: 32 42 13 125

Galeria zdjęć