Projekt "Z matematyką na ty"

Nawigacja

Czwartek 03.12.2020

Nawigacja

O projekcie

Główne cele projektu

Główne cele projektu

1. Nauczyciele:

- podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego, odświeżenie i pogłębienie znajomości języka, w celu przygotowania się do odbycia mobilności do krajów anglojęzycznych,

- doskonalenie zawodowe,  zwiększenie zaangażowania w wykonywane zadania, pozwoli na wyższą ocenę jakości pracy poszczególnych nauczycieli,

- poznanie innych kultur i krajów, by poczuć się obywatelem Europy,

- stworzenie nowych sieci współpracy i nawiązanie nowych kontaktów,

- wykorzystanie zdobytych umiejętności w pracy dydaktycznej z uczniami,

- rozwijanie umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych, dla lepszego funkcjonowania w systemie edukacyjnym i życiu prywatnym

- nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem,

- nabycie umiejętności komunikacyjnych (kontakty interpersonalne),

- podzielenie się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami, podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji w trakcie wymiany doświadczeń,

 - otrzymanie nowych materiałów dydaktycznych, które zostaną wykorzystane na zajęciach lekcyjnych,

- porównanie warunków i metod pracy w Polsce i za granicą,

-  nabycie umiejętności pracy w zespole lub pracy indywidualnej,

- poznanie historii i kultury Wielkiej Brytanii i Irlandii.

2. Szkoła:

- podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły,

- podniesienie poziomu jakości pracy szkoły poprzez zmotywowanie uczniów do nauki języków obcych, zdobycie wyższych wyników edukacyjnych oraz wykorzystywanie nowych technologii informacyjno - komunikacyjnych podczas prowadzonych zajęć lekcyjnych,

- wymiana doświadczeń między nauczycielami,

- nadanie wymiaru międzynarodowego pracy w szkole,

- udział nauczycieli w wyjazdach zagranicznych,

- stworzenie synergii między edukacją formalną i nieformalną,

- rozwijanie walidacji i uznawalności nabytych kompetencji.

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
    ul. Gustawa Morcinka 18
    44-273 Rybnik - Niewiadom
  • tel: 32 42 13 125
    fax: 32 42 13 125

Galeria zdjęć