Projekt "Z matematyką na ty"

Nawigacja

Środa 02.12.2020

Nawigacja

O projekcie

O projekcie

      Celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

       Projekt jest finansowany w 100% ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Nasz projekt rozpoczął się 15 listopada 2016 roku a zakończy się 14 maja 2018 roku.

      W trakcie trwania projektu nauczyciele z naszej szkoły będą uczestniczyć w kursach zorganizowanych za granicą:

- czerwiec / lipiec 2017r. wyjazd czterech nauczycieli na dwutygodniowy kurs z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych do Dublina,

- lipiec 2017r. wyjazd trzech nauczycieli na dwutygodniowy kurs z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych do Dublina

- lipiec / sierpień 2017r.  wyjazd czterech nauczycieli na dwutygodniowy kurs metodyczny z języka angielskiego do Sidmouth,

- listopad 2017 r. wyjazd dwóch nauczycieli na tygodniowy kurs z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych również do Dublina.

       Ponadto w celu poszerzenia swoich umiejętności językowych nauczyciele będą uczestniczyć w kursie przygotowawczym z języka angielskiego na terenie naszej szkoły. Kurs rozpocznie się w lutym 2017 r.,  a zakończy w czerwcu 2017r.

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
    ul. Gustawa Morcinka 18
    44-273 Rybnik - Niewiadom
  • tel: 32 42 13 125
    fax: 32 42 13 125

Galeria zdjęć