Projekt "Z matematyką na ty"

Nawigacja

Środa 02.12.2020

Nawigacja

Mądre Sówki

.

MĄDRE SÓWKI

 

 

 

NAUCZYCIELE :

mgr Dagmara Jaskóła - wychowawca

mgr Ewa Matuszek 

mgr Dorota Przeliorz

 

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 mgr Małgorzata Chruśnik

 

RELIGIA  

mgr Joanna Ogrocka 

 

LOGOPEDIA 

Beata Kuczarczyk

 

POMOC NAUCZYCIELA

Natalia Giermasińska

 

WOŹNA ODDZIAŁOWA

 Bożena Kieś

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

7:00-8:00  Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci w wybranych kącikach zainteresowań, rozmowy indywidualne.

8:00-8:20 Zabawy wspomagające  mowę, ćwiczenia  oddechowe i słuchowe. Praca wspierająca (indywidualna).

8:20-8:30 Ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne przed śniadaniem.

8:30-9:00 Śniadanie. Zabiegi higieniczne po śniadaniu.

9:00-10:00 Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodnie z programem wychowania przedszkolnego.

 

10:00-11:15 Zajęcia dodatkowe i twórcze. Pobyt na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje. Gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci.


11:15-11:30 Czynności samoobsługowe, zajęcia higieniczne przed obiadem.

11:30-12:00 Obiad, zabiegi higieniczne po obiedzie.

12:00-12:30 Odpoczynek poobiedni - relaksacja przy lekturze czytanej przez nauczyciela lub wyciszającej muzyce.

12:30-13:50 Zabawy dydaktyczne, zabawy tematyczne, ruchowe, taneczne w
 sali lub zabawy na placu przedszkolnym. Praca indywidualna z dzieckiem.

13:50-14:00 Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne.

14:00-14:30 Podwieczorek. Czynności samoobsługowe.

14:30-15:00 Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb.


15:00-16:00 Zabawy dowolne według potrzeb i zainteresowań dzieci. porządkowanie sali po wspólnej zabawie. Rozchodzenie się dzieci do domów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
    ul. Gustawa Morcinka 18
    44-273 Rybnik - Niewiadom
  • tel: 32 42 13 125
    fax: 32 42 13 125

Galeria zdjęć