Projekt "Z matematyką na ty"

Nawigacja

Środa 02.12.2020

Nawigacja

INFORMACJE DLA RODZICÓW KONTA BANKOWE Ramowy plan dnia Jakość powietrza

Informacje bieżące

Ramowy plan dnia

Ramowy plan dnia w przedszkolu

 7:00-8:00

- schodzenie się dzieci,

- praca indywidualna z dzieckiem,

- zabawy swobodne według zainteresowań,

- prace porządkowe.

8:00-8:30

- zajęcia poranne w grupach (pogadanki, wyznaczanie dyżurnych itp.)                                                                

- zabawy integracyjne i ćwiczenia poranne,          

- zabiegi higieniczne.          

8:30-9:00 Śniadanie

9:00-11:30

- zajęcia programowe z całą grupą- realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka dostosowanych do jego możliwości,          

- ok. 10:00 – II śniadanie (owoc, soczek itp.)          

- zabawy kierowane i swobodne (dydaktyczne, tematyczne),          

- zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki,          

- zabiegi higieniczne, samoobsługowe, organizacyjne.          

11:30-12:00 Obiad

12:00-14:00

- poobiedni relaks – (leżakowanie - grupa najmłodsza, odpoczynek – grupy starsze) – słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, słuchanie muzyki relaksacyjnej,          

- praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych, utrwalenie zdobytych wiadomości i umiejętności,          

- zabawy w ogrodzie przedszkolnym,          

- zabawy dydaktyczne, zajęcia w małych grupach,          

- zabiegi higieniczne.          

14:00-14:30 Podwieczorek

14:30-16:00

- aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu, prace porządkowe,          

- kontakty indywidualne z rodzicami,          

- rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
    ul. Gustawa Morcinka 18
    44-273 Rybnik - Niewiadom
  • tel: 32 42 13 125
    fax: 32 42 13 125

Galeria zdjęć