Projekt "Z matematyką na ty"

Nawigacja

Środa 02.12.2020

Nawigacja

Strona główna Godziny pracy Gdzie szukać pomocy? Pomoc materialna

Pedagog szkolny

Pomoc materialna

                                 STYPENDIUM  SZKOLNE                          

 

                                                  STYPENDIUM SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2020/21                             

KATALOG WYDATKÓW  PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI
W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO (okres od 01.09 do 31.12.2020 r.)

 

 1. zakup książek tj.: podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania ucznia, słowniki, atlasy, encyklopedie, 
 2. tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,
 3. tornister (plecak szkolny),
 4. obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego (maksymalnie 2 pary),
 5. strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego (koszulka, spodenki, spodnie dresowe, lub dres – po 1 szt.).

Nie może to być dowolna odzież sportowa ale ta z przeznaczeniem na lekcje W-F, z faktury powinno wynikać co dokładnie zostało zakupione. Opis na fakturze „odzież sportowa” jest w tym zakresie niewystarczający – takie faktury nie będą podlegały refundacji.

 1. ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową),
 2. mundurek szkolny,
 3. przybory i materiały do nauki zawodu,
 4. artykuły szkolne: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół,
 5. okulary korekcyjne, wymiana szkieł okularowych (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, ewentualnie na fakturze musi być adnotacja, że okulary/szkła są przeznaczone dla ucznia),
 6. drukarka (1 szt. na rok szkolny), papier, tusz do drukarki, usługa kserowania i bindowania,
 7. pokrycie kosztu abonamentu internetowego (refundacja na podstawie faktur z dołączonym potwierdzeniem wpłaty,
  w wyjątkowych przypadkach na podstawie samych potwierdzeń wpłaty),
 8. komputer PC/laptop/tablet (po 1 szt. na rok szkolny), monitor komputerowy (1 szt. na rok szkolny), oprogramowanie systemowe i antywirusowe, nośniki danych, koszt naprawy komputera,
 9. instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry (z zaświadczeniem/oświadczeniem
  o pobieraniu nauki gry na instrumencie),
 10. sprzęt na wycieczki szkolne i turystyczne oraz treningi (plecak, torba sportowa, śpiwór),
 11. sprzęt sportowy/odzież sportowa związana z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu
  (z zaświadczeniem/oświadczeniem  o uczęszczaniu na treningi określonej dyscypliny sportu),
 12. strój kąpielowy na basen, klapki, okulary pływackie, czepek, rachunki za basen,
 13. koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych lub w klubach sportowych,
 14. koszty udziału w  zajęciach  edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, czesne, także udziału
  w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 15. koszty dojazdu do szkół (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych),
 16. koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach (wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kina czy teatru w ramach zajęć szkolnych),
 17. koszty ubezpieczenia NW,
 18. koszty zakwaterowania w bursie, internacie lub stancji (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych).

 

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów: faktur VAT, imiennych rachunków, imiennych biletów miesięcznych, dowodów wpłaty itp.. Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę, z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać nazwę wystawcy, datę wystawienia/sprzedaży, numer dokumentu, imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy), pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji. Istotne jest, by obuwie i koszulki miały adnotację „sportowe”. W przypadku gdy zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, właściwy opis oraz czytelny podpis.

 

Data wystawienia dokumentów powinna zawierać się w następujących okresach:

 1. Zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji – od czerwca do grudnia 2020 r.
 2. Internet oraz bilety autobusowe (bilety dot. szkół ponadpodstawowych) – od września do grudnia 2020 r.

 

UWAGA!

Nie ma możliwości refundacji kosztów zakupu używanych komputerów PC/laptopów, tabletów, drukarek, monitorów oraz używanej odzieży. Na podstawie umowy kupna sprzedaży mogą zostać zrefundowane tylko
i wyłącznie
używane podręczniki szkolne (nie dowolne książki), sprzęt sportowy potrzebny w ramach uprawianej dyscypliny sportu oraz  instrumenty muzyczne w przypadków uczniów, którzy uczą się grać na instrumentach.

Odzież sportowa na lekcje W-F musi być zgodna z pkt. 5 katalogu (koszulka, spodenki, spodnie dresowe, lub dres – po 1 szt.).

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
  ul. Gustawa Morcinka 18
  44-273 Rybnik - Niewiadom
 • tel: 32 42 13 125
  fax: 32 42 13 125

Galeria zdjęć