Projekt "Z matematyką na ty"

Nawigacja

Środa 02.12.2020

Nawigacja

Dyrekcja Zespołu Sekretariat szkolny Nauczyciele Nasz patron Janusz Korczak Historia szkoły Hymn szkoły

O nas

Historia szkoły

W latach 60-tych w Niewiadomiu Dolnym istniała tylko jedna Szkoła Podstawowa Nr 3, która mieściła się w starym budynku i miała mało sal lekcyjnych.

Do Niewiadomia Górnego, gdzie mieściła się Kopalnia „Ignacy”, napływali ludzie niemalże z całej Polski w poszukiwaniu pracy. W związku z tym zmienił się przyrost naturalny w całej miejscowości. Okazało się, że istniejąca do tej pory szkoła nie mogła pomieścić tak dużej ilości dzieci. Ta sytuacja spowodowała, iż w pierwszej wersji chciano rozbudować i modernizować istniejącą Szkołę Podstawową Nr 3. Miejscowe społeczeństwo domagało się i postulowało pod adresem władz o podjęcie starań w celu zapewnienia ich dzieciom lepszych warunków nauki i pracy.

Przełomowym rokiem stał się rok szkolny 1965\66, kiedy jeszcze bardziej pogorszyły się i tak już trudne warunki pracy w SP Nr 3. W tym roku przewidywano wzrost liczby dzieci i miała ona wynosić aż 890 uczniów. Nauczycielowi Józefowi Lorensowi zlecono opracowanie materiałów rzeczowych i danych liczbowych uzasadniających potrzebę budowy nowej szkoły podstawowej w rejonie osiedla mieszkaniowego im. Gustawa Morcinka w Niewiadomiu Górnym. Wiosną 1966 roku przystąpiono do budowy Szkoły Podstawowej Nr 6 według typowego projektu Tysiąclatek.

Dużą rolę w budowie nowej szkoły odegrali sami mieszkańcy Niewiadomia. Bardzo mocno zaangażowali się w prace na rzecz nowo budującej się szkoły.

Nowa Szkoła Podstawowa Nr 6 w Niewiadomiu rozpoczęła swoją działalność w dniu 1 września 1967 roku. Jednak na skutek trwających jeszcze robót wykończeniowych rok szkolny 1967\ 68 rozpoczął się dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3. Uroczyste otwarcie i przekazanie do użytku Szkoły Podstawowej Nr 6, której nadano imię Karola Świerczewskiego, odbyło się 11 listopada 1967 roku o godz. 14:00.

Rok 1967 okazał się dla mieszkańców Niewiadomia bardzo szczęśliwym rokiem. Funkcjonowanie dwóch szkół znacznie polepszyło warunki nauczania i wychowania.

Pierwszym dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 6 w Niewiadomiu był pan Józef Lorens, nauczyciel matematyki. Pełnił on tę funkcję przez 12 lat. Był to człowiek, który przyczynił się do powstania szkoły, dbał o jej wyposażenie i modernizację, a także starał się o prawidłowe prowadzenie placówki, aby mogła ona prawidłowo realizować funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną. Pełnił swoją funkcję do 28 VI 1985 roku.

Z dniem 1 IX tegoż samego roku na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 26 w Rybniku powołano nową osobę, mgr Marka Florczyka. Nowy dyrektor był nauczycielem wychowania fizycznego w Rybniku – Chwałowicach.

W okresie, kiedy pełnił funkcję dyrektora, szkoła otrzymała sztandar. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele władz miejskich a także dziennikarze z „Nowin Rybnickich”. Funkcję dyrektora szkoły mgr M. Florczyk pełnił do 15 grudnia 1988 roku.

Od tego czasu stanowisko dyrektora szkoły powierzono doświadczonej nauczycielce języka polskiego mgr Bogusławie Lorenc, absolwentce Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Swoją funkcję pełniła do 1990 roku.

Nowym dyrektorem został inny nauczyciel tejże szkoły, uczący matematyki, mgr Ewa Olszewska. Funkcję dyrektora szkoły mgr E. Olszewska pełniła do czerwca 1998 roku.

W roku 1998, po odejściu mgr E. Olszewskiej, stanowisko dyrektora szkoły powierzono mgr Ewie Florczyk, która jest nauczycielem wychowania fizycznego. Początek pracy nowego dyrektora szkoły okazał się bardzo trudny. Był to czas wdrażania reformy szkolnictwa, a co za tym idzie dużej reorganizacji szkoły. Nowa reforma stawiała przed dyrektorem wysokie wymagania. Pani E. Florczyk sprostała tym wymaganiom i zorganizowała placówkę na wysokim poziomie. W swoją pracę wprowadza wiele nowatorstwa i troski o uczniów, nauczycieli, powierzone mienie. Organizuje wiele imprez szkolnych i środowiskowych. Szkoła Podstawowa Nr 26 w Rybniku nadal rozwija się „pod skrzydłami” mgr E. Florczyk.

1 września 2001 roku Szkoła Podstawowa Nr 26 została połączona z Przedszkolem Nr 29 w wyniku czego powstał  Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
    ul. Gustawa Morcinka 18
    44-273 Rybnik - Niewiadom
  • tel: 32 42 13 125
    fax: 32 42 13 125

Galeria zdjęć