Projekt "Z matematyką na ty"

Nawigacja

Czwartek 03.12.2020

Nawigacja

Lepsza Szkoła Szkoła Promująca Zdrowie Trzymaj formę Akcje charytatywne Program "Owoce w szkole" Projekt " Z matematyka na ty"

Projekty i programy

Projekt " Z matematyka na ty"

"Z matematyką na ty"

Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych" to projekt współfinansowany przez Unię Europejską, który będziemy realizować od 1 lutego 2018 do 31 stycznia 2020 roku.

Jego głównym celem jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach oraz podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej oraz zapewnienie równego dostępu do edukacji poza godzinami lekcyjnymi, kształtowanie i rozwijanie u uczniów m.in. kreatywności, innowacyjności i umiejętności pracy zespołowej (w tym także poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe).

W ramach projektu organizujemy:

 1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki (II etap edukacyjny)
 2. Zajęcia wyrównawcze i rozwijajace (edukacja wczesnoszkolna)
 3. Zajęcia rozwijające matematyczno - przyrodnicze (II etap edukacyjny)
 4. Zajęcia psychoedukacyjne

        

    

Dokumenty aplikacyjne:

Zalacznik_nr_1_Arkusz_aplikacyjny_(1)(1).pdf

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_zapoznaiu_sie_z_regulaminem_(1).pdf

Zalacznik_nr_3_Zgoda_rodzica_lub_opiekuna_prawnego_na_uczestnictwo_w_projekcie_(1).pdf

Zalacznik_nr_4_Opinia_wychowawcy_klasy_(1).pdf

Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych_(1).pdf

Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_uczestnika_projektu_-_Rodzic_lub_Opiekun_prawny_(1).pdf

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
  ul. Gustawa Morcinka 18
  44-273 Rybnik - Niewiadom
 • tel: 32 42 13 125
  fax: 32 42 13 125

Galeria zdjęć