Projekt "Z matematyką na ty"

Nawigacja

Środa 02.12.2020

Nawigacja

Brykające Tygryski

.

 
 
                                                                 

BRYKAJĄCE

TYGRYSKI               
 

 

                   

Nauczyciele:

 

 

Zajęcia z języka angielskiego

   

 

                             Logopedia                            

 

Religia

    

 

       

Woźna oddziałowa

 

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
 


7:00-8:00                                                                       Schodzenie się dzieci. Gry i zabawy ruchowe. Gry stolikowe. Zabawy integrujące grupę.

8:00-8:20
Zabawy swobodne dzieci w kącikach tematycznych przy niewielkim udziale nauczyciela.


8:20-8:25
Ćwiczenia poranne. Zabawy integrujące grupę.

8:25-8:30

Przygotowanie do śniadania - zabiegi higieniczne.

8:30-9:00
Śniadanie. Czynności samoobsługowe i higieniczne.

9:00-10:00
Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodnie z programem wychowania przedszkolnego.

10:00-11:15
Zajęcia dodatkowe i twórcze. Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci.

11:15-11:30
Czynności samoobsługowe, zajęcia higieniczne przed obiadem.

11:30-12:00
Obiad, zabiegi higieniczne po obiedzie.

12:00-12:30
Relaksacja. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela.


12:30-13:50
Zajęcia rozwijające aktywność emocjonalną dziecka. Swobodna aktywność zabawowa. Zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu.

13:50-14:00
Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne.

14:00-14:30
Podwieczorek. Czynności samoobsługowe.

14:30-15:00
Zabawy dydaktyczne.

15:00-16:00
Zabawy swobodne dzieci według potrzeb i zainteresowań. 
Rozchodzenie się dzieci do domów. 

    

                     

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
    ul. Gustawa Morcinka 18
    44-273 Rybnik - Niewiadom
  • tel: 32 42 13 125
    fax: 32 42 13 125

Galeria zdjęć